Yayın Yönetmeni

Yoldaş Özdemir
yoldas@mylosyayingrubu.com

Editörler

Özlem Özdemir
ozlem@pulbiberdergi.com

Ufuk Kaan Altın
kaan@mylosyayingrubu.com

Onur Bayrakçeken
onur@mylosyayingrubu.com

Reklam Müdürü

Kamile Karakadılar
kamile@mylosyayingrubu.com
kamile@pulbiberdergi.com

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mylos Yayın Grubu Yayıncılık Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. Adına
Özlem Özdemir