“İçimizdeki Şiddet: Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri” adlı eser İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. Kitapta şiddet, psikanaliz alanında çalışmalar yapan 22 uzmanın perspektifinden, psikanalitik kuram ve uygulamalar kapsamında tüm yönleriyle ele alınıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, “psikanaliz” serisine “İçimizdeki Şiddet: Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri” isimli kitabı ekledi. Eser, İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet” başlıklı sempozyumda, alanında uzman isimlerin yaptığı 22 farklı sunumdan oluşuyor.

Psikiyatrist Fulya Algın Tokmak tarafından derlenen kitapta, alanında uzman isimler, şiddet ve ruhsallık ilişkisi hakkındaki farklı tartışmaları sanat, tarih ve güncel meseleler eşliğinde değerlendiriyor.

Psike İstanbul Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülgün Alptekin’in açılış konuşması ile başlayan sempozyum, Buenos Aires Psikanaliz Birliği’nde eğitim analisti olan David Rosenfeld’in Şili’de diktatör Pinochet dönemindeki şiddet karşısında travma yaşayan hastası Abelard ile yaptığı seanslarından alıntılarla devam ediyor.

“Ailedeki Şiddetten Toplumsal Cinnete” isimli makalesinde Yavuz Erten, Michael Haneke’nin yönettiği Beyaz Bant filminden parçaların analizi sonrasında aile içi ve toplumsal şiddeti, Freud’un Schreber vakası üzerinden değerlendiriyor.

“Savaş ve Çocuk” başlıklı yazısında, Eduardo Galeano’nun Aynalar kitabından, anne ve babası Arjantin’deki askeri diktatörlüğe karşı savaşırken ölmüş küçük kız Ana’nın hikâyesinden bir alıntı yapan Onur Saltuk Dönmez, sosyopolitik şiddetin insanın iç dünyası üzerinde yarattığı hasarı ele alıyor.

Kitapta 22 bölüm yer alıyor. Bölümlerden bazıları: “Ailedeki Şiddetten Toplumsal Cinnete”, “Erkek Şiddetiyle Mücadelede Kadınların Güçlenmesi – Mor Çatı Deneyimi: Şiddeti Adlandırmak”, “Cumartesi Anneleri: Şiddetin İnkârı Karşısında Yirmi Yıl”, “Şiddet İçeren Politikalara Karşı Psikanalistlerin Duruşu Nasıl Olmalıdır?”, “Şiddet İçeren Devlet Politikalarına Karşı Psikanalistlerin Duruşu Nasıl Olmalıdır? Hanna Segal Örneği”, “İçinde Yaşadığımız Şiddet: Suskunluk”