“Hommage a Don Quijote” sergisi Zahit Büyükişliyen’in Don Kişot karakteri üzerine yoğunlaştığı farklı dönemlerde çalıştığı için farklı dinamikleri, etkileri yansıtan resimlerinden oluşuyor.

Büyükişliyen’in soyut katmanlarından oluşan resimlerinde, renklerin oluşturduğu ritim, tuvalin yüzeyinde Don Kişot’un serüvenlerini anlatırken, soyut dışavurumsal tavır, sanatçının öznel ifadesini, yaşama dair düşüncesini bakış açısını yansıtıyor.

Zahit Büyükişliyen’in “Hommage a Don Quijote” isimli kişisel sergisi 16 Temmuz – 6 Eylül 2017 tarihleri arasında Art Suites Gallery Bodrum’da izlenebilir.