Delidolu Yayınları, kült yazar Gertrude Stein’ın, yaşadıkları toplumlarda varlık göstermeye çalışan üç ayrı kadının hikâyesini anlattığı “Üç Yaşam” kitabını okurlarla buluşturuyor. Kitap, kendine özgü edebi tarzıyla başta Hemingway olmak üzere pek çok yazara ilham veren Stein’ın ilk eseri olma özelliğini taşıyor.

Modernist edebiyatın öncü isimlerinden Gertrude Stein, Üç Yaşam kitabında hayata tutunmaya çalışan üç kadın karakterin hikâyesini, dönemin toplumsal gelişmeleriyle harmanlayarak anlatıyor. Edebiyatın kilometre taşlarından biri olarak görülen ve birçok yazara ilham veren Üç Yaşam, kültleşmiş bir ilk eser olarak nitelendiriliyor.

Deneysel yazılarıyla, Kübizmin resimde gerçekleştirdiğini edebiyatta var etmek isteyen Gertrude Stein’ın bu kitabı, yayımlandığı dönem büyük bir ilgiyle karşılandı ve olağanüstü bir gerçekçilik ürünü olarak nitelendirildi.

Başta Hemingway olmak üzere birçok yazarı etkilemiş olan Gertrude Stein, bu üç öyküyle hayata dair parçaları değil; hayatın kendisini olduğu gibi ortaya koyarken, benimsediği yenilikçi edebi eğilimleri yansıtan kusursuz bir metin sunuyor.

Delidolu Yayınları etiketiyle ilk kez Türkçe olarak okurla buluşan Üç Yaşam, alt sosyokültürel sınıfa mensup üç farklı kadının, Anna, Lena ve Melanctha’nın hikâyelerini ne basite indirgeyerek ne de yücelterek anlatmayı başarıyor. Türkiye’de geniş bir okur kitlesi bulunan Gerturde Stien, Üç Yaşam ile yaşama tutunmaya çalışan bütün kadınların yolunu aydınlatıyor.