“Bir resmin, ayrıca bir heykelin ve özellikle de mimarinin, gerçek hayattakine kıyasla fotoğrafta ne denli kolaylıkla kavranabileceğini herkes anlamış olacaktı.” Walter Benjamin, Little History of Photography (Fotoğrafın Kısa Tarihçesi), 1931

Mimari fotoğraf, yapıyı yalnızca teknik bir yaklaşımla mı belgeler? Yoksa, yapıların dönüşümünü ve insanların yapılı çevreyle nasıl ilişkilendiğini incelemeyi mümkün kılar mı? SALT ve Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) işbirliğiyle 2 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu atölyede, mimari ile fotoğraf arasındaki etkileşimin yanı sıra, mimari fotoğrafın tarihsel gelişimi ve bugünü irdelenecek. GAPO’nun yürütücülüğündeki yedi oturumluk programa sanatçı ve akademisyenler eşlik edecek.

Metehan Özcan, Tarifler 24, Salon, 2014

Bir yapının geçirdiği dönüşümü, yeni işlev ve kullanım biçimlerini belgeleyen mimari fotoğraflar, insanın bu süreçlerde üstlendiği rolü faktörünü çoğu zaman göz ardı etme eğilimindedir. İnsan ve mimari arasındaki ilişkinin kent sosyolojisi bağlamında değerlendirileceği atölyede, mimari fotoğraf alanında nasıl yenilikçi yaklaşımlar geliştirilebileceği de tartışılacak. Katılımcılar, belirledikleri yapılı çevreler üzerine araştırmalar yürüterek fotografik bir analiz sunacak.

Atölye, amatör veya profesyonel olarak fotoğrafla ilgilenenlerin yanı sıra mimarlar, mimarlık öğrencileri ve bu alana ilgi duyanların katılımına açıktır. Başvuru için 27 Kasım Pazartesi gece yarısına kadar, atölyeye katılım amacını ve atölye için planlanan proje fikrini detaylandıran online başvuru formunun doldurulması; atölye konularıyla ilişkili çalışmalar içeren bir dijital portfolyo linkinin iletilmesi gereklidir. GAPO’nun, başvuru formu ve portfolyolar bazında değerlendirmesi sonucunda seçeceği 12-16 katılımcı, 29 Kasım Çarşamba günü e-postayla bilgilendirilerek atölyeye davet edilecektir.

Program dili Türkçedir. Katılım ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için: gapo.org

Ana Görsel: İskoçya Parlamento Binası Fotoğraf: Sena Özfiliz, 2014