İstanbul Modern, Ülker’in sponsorluğunda gerçekleştirilen “Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanatçılarla bir araya getirmeyi sürdürüyor. 7 Aralık’taki Sanatçı Atölyeleri’nin konuğu ise Seçkin Pirim…

Çalışmalarında gerçeklik, yanılsama, sınır, sınırsızlıklar, açıklık, kapalılık, aydınlık ve karanlık gibi zıt kavramlara odaklanarak algılarımızı sorgulamaya davet eden Seçkin Pirim’in atölyesinde, katılımcılar sanatçının üretimlerinden esinlenerek sanatsal düzlemde derinliği araştırıyor. Kestikleri kâğıtları belirli bir düzlemde yerleştirerek ilk bakışta iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu mu, gerçek mi yoksa bir temsil mi olduğu anlaşılamayan, görsel denklemler kuruyorlar.

“Sizin Perşembeniz” Sanatçı Atölyeleri; sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmaları, kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşuyor. Bu etkinliklerle ziyaretçilerini müzeyi, sanat yapıtlarını ve sanatsal üretim süreçlerini keşfetmeye davet eden İstanbul Modern, aynı zamanda sanatçıları tanıyarak, onlarla birlikte üretmenin kazandıracağı zengin deneyime kapı açıyor.