MSGSÜ Tophane-i Amire KSM/ Sarnıç Galerileri, 3 Haziran 2018 tarihine kadar, Ömer Yiğit Aral’ın “Cennetin Uykusu-Sleep of Paradise” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ömer Yiğit Aral

Türkiye’deki Fantastik Gerçekçi sanatın önemli temsilcilerinden Ömer Yiğit Aral’ın tematik olarak mitoloji, teoloji ve günümüz dünya gerçekliğiyle yoğrulmuş, hassas, detaycı ve farklı teknikler kullanarak oluşturduğu eserleri uzun bir süreden sonra izleyicisiyle tekrar buluşuyor.

Hiçbir siyasi gönderme olmaksızın günümüz dünyasının yaşadığı yakın geçmiş ve ana dair insan dramını masalsı bir dille betimlemeye çalışan sanatçı, özellikle izleyici ve resmi arasında kendini bilinçli gizleme çabasını gösteriyor. Bu yönde oluşturduğu kendine özgü tekniğiyle biçim ve içerik ilişkisi bağlamında bir bütünlük oluşturuyor.

Günümüz Türkiye’sinde her gün medyada karşımıza çıkan ve artık kanıksanmış insanlık dramını ajitasyona başvurmadan metaforik ve alegorik bir göndermeyle izleyenleriyle yüzleştiriyor. Özellikle masumiyetin yok oluşu kavramı üzerinde yoğunlaşan sanatçı, son dönem çalışmalarını bu yönde gerçekleştiriyor.

Ele aldığı trajik konular ve temalara tezatlık oluşturacak şekilde masalsı bir görsellik sunan Ömer Yiğit Aral’ın eserleri 3 Haziran’a kadar Tophane-i Amire – Sarnıç Galerileri’nde sanatseverleri izlemeye davet ediyor.